> Home > Opciuvjetiposlovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Ove odredbe su na snazi sve dok ih ne izmijenimo nekom drugom odredbom u pisanom obliku.

1.Cijene

Zadržavamo pravo promjena cijena uslijed povišenja ili sniženja cijena od strane naših dobavljača, promjena zakona ili promjena u tečaju ili drugih opravdanih razloga. Utovar na vozilo kupca i ambalaža uračunati su u cijenu proizvoda i ne iskazuju se posebno ukoliko drugačije nije dogovoreno. Palete zaračunavamo uz mogućnost povrata.

2. Rok isporuke

 1. Rokovi isporuke su okvirni i za nas neobvezujući. Ne može nas se teretiti glede prekoračenja roka isporuke, te uslijed toga nastalih šteta i poslovnih gubitaka. Zadržavamo pravo na djelomične isporuke.
 2. Naručena roba mora biti preuzeta u roku od mjesec dana od dana poziva za preuzimanje. Nakon isteka tog roka-ili u pojedinim slučajevima duljeg ili kraćeg dogovorenog roka isporuke-zadržavamo pravo robu isporučiti ili odustati od isporuke, te zatražiti naknadu za nastalu štetu, uključujući i izgubljenu dobit.
 3. Pri preuzimanju robe odgovornost prelazi na teret kupca, odnosno prijevoznika.

3. Jamstvo i nadoknada štete

 1. Jamstveni rok iznosi 6 mjeseci i ostvaruje se na temelju računa. Ovaj rok počinje od dana preuzimanja robe. Kupci se obvezuju navesti nedostatke robe u pisanom obliku, jer inače gube pravo pozivati se na jamstvo i naknadu štete.
 2. Jamčimo za ispravnost novih strojeva (konstrukciju, materijal i kvalitetnu izvedbu) koje isporučujemo, time što se obvezujemo – isključujući daljnje zahtjeve – popraviti ili zamijeniti sve dijelove, koji unutar jamstvenog roka budu oštećeni ili onesposobljeni i to u najkraćem mogućem roku. Rezervne dijelove stavljamo besplatno na raspolaganje. Ne preuzimamo odgovornost za oštećenja nastala pogrešnim postavljanjem, nestručnom ili nemarnom uporabom ili pretjeranim korištenjem. Iz jamstva su isključeni svi agregati i dijelovi koji se troše redovitom uporabom ili moraju biti redovito servisirani. Zamijenjene dijelove kupac je dužan, bez ikakvih izmjena i dodatne obrade vratiti prodavatelju. Za robu ili dijelove robe koje dobivamo od dobavljača ne možemo odgovarati u većoj mjeri, no što dobavljači odgovaraju nama.
 3. Jamstvo postaje nevažeće:

 1. ako na robi koju smo isporučili bez naše pismene dozvole neka treća strana vrši zahvate ili promjene,
 2. ako nisu ispoštovani dogovoreni uvjeti,
 3. ako kupac ne poštuje propise o postupanju s predmetom kupnje (upute za uporabu) i posebno ako se ne provode redovite propisane provjere.

 1. Na naknadu neostvarene dobiti ni u kom slučaju nismo obavezni. Obvezujemo se nadoknaditi štetu jedino kada je ista nanesena od naše strane namjerno ili zbog teškog nemara.
 2. Za rabljene strojeve jamstvo ne vrijedi.

4.Vraćanje robe, zamjena

 1. Zamijenjena može biti samo ona roba koja je vraćena u besprijekornom stanju, u originalnoj ambalaži te uz predočenje računa. Za posebne narudžbe nema prava na povrat.

5.Plaćanje

 1. Plaćanje mora biti u skladu s dogovorom ili kako je navedeno na fakturi.
 2. Nakon prekoračenja roka plaćanja zaračunava se zatezna kamata sukladno Zakonu. U slučaju kašnjenja uplate zadržavamo pravo na obustavu daljnje suradnje do uplate zaostalih dugovanja.
 3. Ugovor o obročnom plaćanju važeći je samo dok se kupac točno pridržava zadanih rokova uplata.

7.Najam

 1. U slučaju najma, najmoprimac odgovara za sva oštećenja nastala uslijed neadekvatne i nestručne uporabe, te otuđenja predmeta najma kao i za sve manjkove nastale na rezervnim dijelovima preuzetim uz predmet najma. Najmoprimac se obvezuje eventualnu štetu podmiriti prema računu koji će se ispostaviti prilikom povrata predmeta najma.
 2. Najmodavac može zahtijevati dostavu zadužnice ili neke druge garancije plaćanja kao osiguranje plaćanja. Vrijednost predmeta najma utvrđuje se na datum preuzimanja po važećoj tržišnoj cijeni istog.
 3. Eventualno produženje najma najmoprimac se obvezuje najaviti najmanje jedan dan prije isteka roka za povrat predmeta najma.

8.Pravni propisi

 1. Mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske.
 2. Za eventualne sporove nadležan je Sud u Zagrebu.
 

Lorencic katalog

Prelistajte online ili spremite katalog

Katalog online

Kompetentno savjetovanje

Mi Vam stojimo rado na raspolaganju

Lokacije

Lorencic - iznajmljivanje

Iznajmite uređaje u našem servisu za iznajmljivanje

Iznajmljivanje uređaja

Login erfolgreich

Zurück zur Home

Reset erfolgreich

Wir haben Ihnen eine E-Mail gesendet
Zurück zur Home

Login

Der Benutzer oder das Passwort ist falsch
Loggen Sie sich bitte ein
Passwort vergessen?

Passwort vergessen?

Die eingegebene E-Mail Adresse wurde nicht gefunden
Tragen Sie bitte Ihre E-Mail Adresse ein um Ihr Passwort zurückzusetzen